Faculty »
Deng ZhiWei
Huang Zhicheng
Liu Deen
Peng ZhengMei
Shen Zhangming
Zhang Dan
Zheng Tainian
Shen Wei
Wu Gang
Zhao Jian
Wang Binhua
Wang Ling
Zhao Zhongjian
Deng Li
Zhu Gang
Shen Xiaomin
Chen Hongyan

 
您的位置: 首页  Faculty  Huang Zhicheng
Huang Zhicheng
HUANG Zhicheng(黄志成)

Professor

Director of Centre for Studies on Inclusive Education

Director of Center for Studies on Interculture Education and Communication

Vice-Chairman of China Association of Comparative Education

Working  Experience
Visiting Scholar in Chile, Mexico, Spain, UK, German and Japan.

Research Interests
Comparative Education
International Education Theories and Trends
Inclusive Education
Interculture Education
Latin America Education
Developing Countries Education
Curriculum and Instruction
Administrating and Police of Education

Courses
Comparative Education
International Education Theories and Trends
Comparative Study of Educational Administration and Police
Curriculum and Instruction

Publications
1.NewThoughts and Trends of International Education, Shanghai: Shanghai Education Publishing House, 2009.
2.The Educational Thoughts in the West Countries,Shanghai,East China Normal University Press, 2008.
3.Inclusive Education, Shanghai: Shanghai Education Publishing House, 2004.
4.Freire`s Educational Theory and Practice, Beijing: People Education Publishing House, 2003.
5.Bracil Education, Changchun: Jilin Education Publishing House, 2000.
6.Educational Administration Theories, Shanghai: Shanghai Education Publishing House, 1999.
7.High Education in Developing Countries, Changchun: North-east Normal University Publishing House, 1997.
8.Instruction theories of USA. Xian: Shanxi People Education Publishing House, 1993.